Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy

Pulsoksymetr - Gwarancja i Serwis

MedCon jest autoryzowanym, bezpośrednim dystrybutorem wiodących producentów monitorów funkcji życiowych - pulsoksymetrów, kardiomonitorów oraz kapnografów.

Zapewniamy autoryzowany serwis oferowanej aparatury medycznej, również przeglądy roczne dla podmiotów świadczących działalność leczniczą - pulsoksymetr na życzenie zamawiającego może być wyposażony w paszport techniczny.

Podstawowa gwarancja na aparaturę medyczną wynosi 12 miesięcy z możliwością wydłużenia do 24/36 miesięcy. Okres gwarancji na akcesoria - czujniki pomiarowe; w tym czujniki SpO2 wynosi 6 miesięcy. Gwarancja jest realizowana w systemie "door-to-door", z zaznaczeniem iż koszt dostawy [ z ubezpieczeniem przesyłki] do siedziby Gwaranta pokrywa zamawiający.

_________________________________________________________________________

GWARANCJA

 

Produkt:

Model:

Producent:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Okres gwarancji: 12 miesięcy na urządzenie, 6 miesięcy na czujnik pomiarowe*.

 

 

Warunki gwarancji:

 

1. Gwarantem jest MedCon Dariusz Wieczorek z siedzibą w Warszawie 03-741, ul. Białostocka 7/3.

2. Gwarancja ma zastosowanie tylko do produktów nabytych bezpośrednio od Gwaranta.

3. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, stanowiące wady produkcyjne lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia niektórych elementów produktu, m.in. czujniki, akumulatory, itp. Wybrane modele produktu mogą podczas pracy emitować cichy dźwięk. Wynika to z zastosowanych rozwiązań technicznych i nie świadczy o usterce produktu.

4. Przez złożenie reklamacji rozumie się dostarczenie produktu w opakowaniu producenta w celu zabezpieczenia sprzętu w trakcie transportu ze wszystkimi akcesoriami do siedziby Gwaranta wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub gwarancją.

6. Reklamację należy złożyć w terminie nie później niż miesiąc od ujawnienia się wady, jednak przed upływem okresu gwarancji.

7. Koszty dostarczenia towaru do Gwaranta pokrywa Kupujący.

8. Czas naprawy lub wymiany urządzenia na nowe wynosi 30 dni od daty otrzymania urządzenia przez sprzedawcę.

9. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku niemożliwości naprawy produkt zostanie wymieniony na taki sam lub o zbliżonych parametrach. Przy braku możliwości wymiany dokonany zostanie zwrot zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

10. Produkt należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Usterki spowodowane użyciem produktu w warunkach niezgodnych z wymogami eksploatacyjnymi nie podlegają gwarancji.

11.Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- uszkodzenie powstało na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi produktu,

- stwierdzone zostaną modyfikacje lub zmiany konstrukcyjne produktu lub naprawy,

- usterki spowodowane z przyczyn zewnętrznych jak: przez upadek, nacisk lub inne uszkodzenia mechaniczne, samodzielną przeróbkę lub naprawę, działanie wody, wysokiej temperatury, chemikaliów lub zdarzenia losowe, zjawiska atmosferyczne, zanieczyszczenia, promieniowania, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci energetycznej, itp.

- uszkodzenie produktu powstało na skutek uszkodzenia oprogramowania wirusem komputerowym lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż udostępnione przez producenta.

12. Gwarancja na towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

13. Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14. W razie stwierdzenia w nabytym produkcie niesprawności podlegającej warunkom gwarancji, prosimy o kontakt z punktem zakupu.

 

* Rozpakowany czujnik SpO2 z uwagi na swoje właściwości nie podlega zwrotowi. Czujnik SpO2 opaska na rzep jest czujnikiem SpO2 przeznaczonym dla jednego pacjenta, zużywalnym. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zużycia czujnika SpO2 spowodowanego procesem częstego stosowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.”

Whatsapp 24/7
Whatsapp +48530153677
Koszyk
...jest pusty

Pulsoksymetr [definicja]

Pulsoksymetr to wyrób medyczny służacy do mierzenia kluczowych parametrów życiowych: wysycenia krwi tlenem - saturacji [SpO2] oraz ilości uderzeń serca na minutę - pulsu [PR].

Bestsellery
Promocje
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.